Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn - 2015

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn - 2015
Tâm lý
2015
Việt nam
18,826

Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn - 2015 phim Tâm lý của điện ảnh Việt nam. Xem Phim Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn - HTV7 - Trọn Bộ - Phim Việt Nam - 2015

 Phim Dệt Nắng Cho Ngày Dài Hơn | Htv9 : là phim tâm lý xã hội hiện đại 1 đề tài mà đang được điện ảnh việt khai thác khá thành công . Trong phim này chủ yếu xoay quanh những tuổi đời bôn ba của sinh viên cũng như những âm mưu và tình yêu cô cậu mới ra trường lập nghiệp khi trong tay chỉ là tấm bằng đại học.