Thích Khách Liệt Truyện 2 - 2018

Thích Khách Liệt Truyện 2 - 2018
2018
Trung Quốc
8,771

Thích Khách Liệt Truyện 2 - 2018 của điện ảnh Trung Quốc. Xem phim Thích Khách Liệt Truyện 2 - Trọn Bộ - Tập Cuối - Men with Swords 2 - 2018

Thích Khách Liệt Truyện 2 - 2018     Trong phim Thích Khách Liệt Truyện 2, sau khi thiên hạ cộng chủ Khải Côn băng hà, thiên hạ đại loạn do Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Ki và Thiên Tuyền chia cắt. Man tộc Nam Túc xâm lấn Trung Viên, liên tiếp diệt hai nước Thiên Xu và Thiên Ki, sĩ khí tăng mạnh muốn thôn tính luôn Thiên Quyền và Thiên Tuyền. Vương tử Dao Quang Mộ Dung Ly rời khỏi Thiên Quyền tới Nam Túc, giật dây Nam Túc xuất binh Thiên Tuyền, mặt khác lại lợi dụng  Trọng Khôn Nghi và Thiên Tuyền giết Dục Tịnh.Sau đó, thành công bồi dưỡng Dục Kiêu lên ngôi, đồng thời dưới sự trợ giúp của Dục Kiệu lập quận. Để đại thế thiên hạ cân bằng, Trọng Khôn Nghi đã phái môn đồ Cấn Mặc Trì cùng với Thiên Tuyền cố nhân Cố Thập An đến Thiên Tuyền phò trợ Lăng Quang, Thiên Tuyền dần dần mạnh lên. Mộ Dung Ly giả vờ mất tích khiến Nam Túc và Thiên Quyền xung đột với Thiên Tuyền. Thiên hạ mấy hồi phân tranh đến bao giờ dứt, ai sẽ làm chủ Trung Viên? Chúc các bạn xem bộ phim Thích Khách Liệt Truyện 2 vui vẻ! phim Thích Khách Liệt Truyện 2 - 2018