Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - 2017

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - 2017
2017
Trung Quốc
45,652

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - 2017 của điện ảnh Trung Quốc. Xem phim Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - Trọn Bộ - Tập Cuối - 2017

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - 2017     Bắc Tề thế gia thiên kim Mâu Thiên Thiên bị Cố Thanh Hồng mưu hại cả nhà. Sau đó được Lương quốc Duệ vương Tiêu Phụng Thánh cứu giúp, lấy tên giả Nhiếp Vô Song trở lại báo thù. Lương vương Tiêu Phụng Mình vì muốn hóa giải trái tim của thân đệ đệ bèn mang Nhiếp Vô Song về Lương cứng. 3 người lâm vào yêu hận rối rắm. Đông Lâm tự bị phát hiện có giấu bảo tàng. Thanh Viễn hòa thượng tuy từ nhỏ lớn lên ở Đông Lâm tự nhưng lại là thân nhân của Cao thái hậu, âm mưu đoạt ngôi Lương vương của Tiêu Phụng Minh. Nhiếp Vô Song theo lời Tiêu Phụng Mình, đến cảm hóa Thành Viễn . Tiểu Phụng Thành mất đi cả tình thân lẫn tình yêu, cô lập bất lực, vì ân nghĩa với hoàng đế ca ca và Vô Song, cuối cùng đem mọi khúc mắc xóa bỏ. Bảo tàng ở Đông Lâm tự mở ra, các thế lực đua nhau tranh đoạt. Nhiếp Vô Song vì cứu Tiêu Phụng Minh mà cùng Tiêu Phụng Thanh rơi vào động băng. Hai người vốn mang theo cừu hận, bởi vì Tiêu Phụng Minh cuối cùng hóa giải hết khúc mắc, đem tình yêu cùng hòa bình truyền lưu muôn đời. Chúc các bạn xem bộ phim Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song vui vẻ! phim Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song - 2017